Photoshop Tips - Create a Vignette Effect photo photo Komik Anlar Örümcek ağacı!    Amber palace, jaipur golden palace, bangkok grand palace, bangkok Floating market, Bangkok Nepali smiles, kathmandu travel Budhist prayer tomb, Tibet travel A view of Kathmandu, nepal travel Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleriWillow tree with trunk and leaves Two tiny snails on a brick wall Two snail's having sexual intercourse. two dead birds in road wpe935f662.jpg Leewardside.jpg Teasle.jpg Tracks.jpg Gutterpress!.jpg RHdownabit!.jpg Image:Petermann_Island.jpg Image:Antarctica  Seattle to McMurdo.jpg Image:Antarctica Trip 2001 cold.jpg Image:Antarctica Trip 2001 archway.jpg TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı  TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı      İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri  Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri News image Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Rüyaları gerçeğe dönüştü-resimleri         

23 Mart 2011 Çarşamba

İşte belgesi Sayın SavcıYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'ye yönelik kapatma davası iddiları üzerine bir açıklama yaptı. Başsavcılık "CHP-Halk TV ilişkisi belgelenirse gereği yapılır" diyerek, böyle bir ilişki halinde kapatma davası açılacağını ima etti. Habervaktim, CHP'nin Halk TV'ye para yardımında bulunduğunun belgesini yayınlamıştı. İşte o belge:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"21/Mart/2011 günlü Taraf Gazetesi'nin 14. sayfasında yer alan “CHP'ye kapatma davası” baslıklı köse yazısında yer alan iddialar nedeniyle asagıdaki hususların açıklanarak kamuoyunun aydınlatılmasında fayda görülmüstür. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68, 69 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddelerine göre Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı;

a) Anayasa'nın 68/4 maddesinde belirtildigi gibi, bir siyasi partinin tüzük ve programı ile beyan ve eylemlerinin, Devletin bagımsızlıgına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne, insan haklarına, esitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenligine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlügünü veya herhangi bir tür diktatörlügü savunmayı ve yerlestirmeyi amaçlaması, suç islenmesini tesvik etmesi, Bu nitelikteki fiillerin islendigi bir odak haline geldiginin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi,

b) Bir siyasi partinin, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluslardan ve Türk uyruklugunda olmayan gerçek ve tüzel kisilerden maddi yardım alması, hallerinde verilir. Bu hallerin dısında kalan siyasi parti eylemleri nedeniyle kapatma davası açılamayacagı gibi kapatma kararı da verilemez.

Herkesin basit bir arastırma ile bu bilgilere ulasması mümkündür. Ancak bu arastırmadan kaçınılarak Anayasal bir kurum olan Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgına yönelik bu tür iddiaların hiçbir hukuki dayanagı ve izahı bulunmamaktadır. Yanlıs ve isabetsiz yorumlarla sonuçlara varma gayretleri amuoyunu yanıltmaya yönelik olup kabul edilemez niteliktedir. Asıl amacı dogru ve gerçek haber yapmak olan basın mensuplarının basın meslek ilkelerini göz ardı ederek haber niteligi tasıyan konuları oldugu gibi aktarmak yerine, içerigi ve sonucu tamamen yanlıs sekilde topluma gerçek dışı bilgi vermelerinin basın özgürlügüyle de izahı mümkün degildir.

Zira yazıda geçen Yasam Televizyon Yayın Hizmetleri A.S (Kanaltürk) ile CHP arasındaki iliski ile ilgili olarak 21.04.2008 günlü ve 6 sayılı Basın Bildirimizde de açıklandıgı üzere Anayasa'nın 69 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 61-77 maddeleri uyarınca siyasi partinin mali denetimi kapsamında görüldügünden yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi Baskanlıgı'na gönderildigi de kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Anayasa Mahkemesi'nin konu ile ilgili kararı ise 08/Temmuz/2008 gün ve 26930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıs bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgı tarafından, CHP ile Halk TV arasında
iliski olduguna dair bilgi ve belgelere ulasıldıgında da yapılacak degerlendirme sonucu yasal geregi yapılacaktır."

CHP'nin para aktarımının belgesi

CHP'nin, referandum öncesi Halk TV'ye 690 bin lira aktardığı belgelendi. O belgelere Habervaktim ulaştı.


HABERVAKTİM ÖZEL

CHP'nin gayrı resmi kanalı olduğu bilinen Halk TV'ye partiden para yardımının halen devam ettiği belgelendi. Bu konuda geçtiğimiz günlerde basında yer almış, belgesine ulaşılamamıştı.

Habervaktim'in ulaştığı CHP'nin İş Bankası'ndaki 4810058590 sicil nolu hesap özetlerinde, Halk TV'ye 2010 yılı Ağustos ve Eylül aylarında (referandum öncesi) toplam 690,000 TL para aktarıldığı görülüyor.

CHP, Halk TV'ye 690 bin TL'yi 4 parçada aktarmış. Tarih ve miktarları şöyle:

2 Ağustos'ta 255,000 TL,
16 Ağustos'ta 50,000 TL,
26 Ağustos'ta 60,000 TL,
1 Eylül'de 325,000 TL.


KANUN NE DİYOR?
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 29. maddesine göre, siyasi partiler televizyon kuruluşu kuramazlar ve ortak olamazlar.

CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, Halk TV'ye uydu kira bedeli gibi masraflarını karşılaması için 237,700 YTL para aktardığını belirlemiş ve Halk TV'ye yapılan bu ödemenin Hazineye gelir kaydedilmesine karar vermişti.

Habervaktim'in ulaştığı bu belgeyle ilgili olarak yargının harekete geçmesi bekleniyor.

HABERVAKTİM.COM/ÖZEL