Photoshop Tips - Create a Vignette Effect photo photo Komik Anlar Örümcek ağacı!    Amber palace, jaipur golden palace, bangkok grand palace, bangkok Floating market, Bangkok Nepali smiles, kathmandu travel Budhist prayer tomb, Tibet travel A view of Kathmandu, nepal travel Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleri Dünyanın en ilginç masa üstü tepeleri-resimleriWillow tree with trunk and leaves Two tiny snails on a brick wall Two snail's having sexual intercourse. two dead birds in road wpe935f662.jpg Leewardside.jpg Teasle.jpg Tracks.jpg Gutterpress!.jpg RHdownabit!.jpg Image:Petermann_Island.jpg Image:Antarctica  Seattle to McMurdo.jpg Image:Antarctica Trip 2001 cold.jpg Image:Antarctica Trip 2001 archway.jpg TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı  TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı TEM'in ankara-istanbul yönü 3 saat kapandı      İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri İshakpaşa Sarayından kartpostallık görüntüler-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abant beyaza büründü-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri Abdullah Gül Dolmabahçede-resimleri  Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri News image Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Avrupa kara teslim-resimleri Rüyaları gerçeğe dönüştü-resimleri         

31 Ocak 2011 Pazartesi

Sabah sabah üç intihar!


Asım Yenihaber - Yeni Akit
2011-01-31

Sabah sabah üç intihar!

Meşhur Nev York Taymis’in Pazar nüshası kadar değilse de, onun Türkiye versiyonu sayılabilecek cesamette bir gazete. (İşe bakın ilavelerinden biri de 12 sayfalık “The New York Times”!).
Önceden Selânikli sonradan İzmirli meşhur bir gazete patronu ailesinin mahallilikten milliliğe terfi etmek için İstanbul’da büyük tantanalarla çıkardığı gazete, 28 Şubat yağmacılığından pay almak isteyen patronun iflasıyla el değiştirmişti.
Şimdi iktidara yakınlığı iddiası reddedilmeyen bir büyük sermayedar tarafından yayınlanıyor.
Gazetelerin iktidara veya muhalefete yakınlığı hiç mesele değil. Hatta doğrudan bir partiyi desteklemeleri de şaşırtıcı sayılmaz.
Bu yazının konusu basının siyasetle ilişkileri değil, yayın siyasetleri. Eski tabirle ağırlıkça “okka döven” gazetenin esas arkaplan muhtevası bizi ilgilendiriyor.
Bu gözle bakıldığından gazete sanki hiç el değiştirmemiş. Hürriyet’le müstehcenlik yarışında bazen başa baş, bazen önde!
“Muhafazakârlar” hep şundan şikâyet etmiyor muydu: “Bu gazeteler evlere giriyor, binaenaleyh evlerde çocuklar da var. Böyle resimler, böyle magazin haberleri aile yapısını sarsar, binaenaleyh aile de toplumun temeli olduğuna göre, toplumu sarsar. Hem Avrupa’da, Amerika’da ciddi gazetelerin hiç birinde bu resimler ve haberler yer almaz..”
Ne denir? Elbette doğru söze hiç bir şey denmez. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmazdan başka!
Bu okka döven gazetenin siyasi muhtevasından iktidarda olanlar memnun olabilirler.
Fakat gazete sadece bu değildir ki.
“Siyaseten beni destekle de ne olursan ol!” denilir geçilir.
Geçilir mi?
Mezkur gazetenin pazar nüshasına şöyle bir bakmaya niyetlenen vatandaş, siyasetten önce, köşe yazarlarından önce nelerle karşılaşır?
Bu gazete elinizdeyse, başta ve sonda müstehcen resimlerle, ikinci sayfadan başlayan gayri meşru ilişkileri yücelten haberlerle!
Ya dördüncü sayfa?
Sabah sabah üç intihar!
İkisi 17 yaşında kız/kadın, biri emekliliğe yaklaşmış gümrük âmiri erkek...
Elbette 1940’laradaki gibi intiharlar “dün sabah bir kız evinin balkonundan düşerek ölmüştür” tarzında verilsin denilemez.
Ama, intihar gibi, zihinleri etkileyen ve bazı dürtüleri tetikleyen bir vak’anın neredeyse böyle ballandırılarak verilmesi, hani olmayan “basın etiği” ile nasıl bağdaştırılır.
Yoksa bağdaştırma sözkonusu olmaz.
Varsa, kim kime etik soruyor? Etik bir yitik!
“Ahlâk”ın sözü ise hiç geçmiyor.
Böyle gazetelerin yayıncısı görünen sermayedarlar işin tabiatı icabı Aydın Doğanlaşıyorlar diyebilir miyiz?
Siyaseti bir yana bırakalım, “ha Aydın Doğan medyası, ha ismi onun kadar duyulmayan patronun medyası” deyip geçebilir miyiz?
Değerleri önemsemek sadece siyasetin işi mi?